Venècia, Birmingham, Barcelona

Tocata del tono nono A. Gabrieli
Magnificat a 14 veus G. Gabrieli
Canzon detta La spiritata G. Gabrieli
O magnum Mysterium G. Gabrieli
Missa en Sol menor R. Vaughan Williams
Pax C. Gumí
Salve Regina J. Vila i Casañas
Ave Maria X. Pagès
Autorretrat C. Santos
Am Meer O. Cruixent

Cor de Cambra del Palau de la Música

Órgano: David Malet

Director: Josep Vila i Casañas